Case: Lasertechniek Nederland

De klantvraag

Jeuris is gevraagd om te helpen met het verbeteren van vindbaarheid in zoekmachines en het optimaliseren van SEA campagnes (Google Ads). Tijdens de kennismaking is echter geadviseerd om eerst een nieuwe website te ontwikkelen alvorens met campagnes te starten. Het organiseren van een nieuwe website inclusief designs en de daarop volgende campagnes zijn daarom bij Jeuris neergelegd.

De klant over Jeuris

Vanaf het begin was er direct een klik met Jeuris Online Marketing. Jeuris heeft voor Lasertechniek Nederland een nieuwe website gerealiseerd, een meetplan opgezet en campagnes geïmplementeerd. Omdat Jeuris stuurt op conversies, zijn we goed in staat om de impact van verschillende campagnes te monitoren. Met Jeuris als partner zetten we op dit moment de juiste stappen. We zijn daarom erg tevreden over onze samenwerking.

Nieuwe website

Het realiseren van een website is altijd een kwestie van keuzes maken. Deze keuzes hangen nauw samen met het beschikbare budget. Jeuris kent verschillende partijen die voor verschillende opdrachten geschikt zijn. Voor deze specifieke website is gekozen voor een eenvoudig en duidelijk design. Daarnaast is gekozen voor Wordpress om alles beheersbaar te maken vanuit de klant.

Meetplan

Nadat de website is gerealiseerd zijn doelen aangemaakt in Google Tag Manager. Met behulp van deze doelen is duidelijk hoeveel aanvragen via de website binnenkomen en via welke kanalen.

Google Ads

De Google Ads structuur was erg matig opgezet in het verleden. Om deze reden is de volledige structuur op de schop gegaan. Dit zorgt voor transparantie en maakt bijsturing eenvoudiger.

SEO

Met behulp van KWFinder is zoekwoordenonderzoek uitgevoerd. Deze zoekwoorden zijn opgenomen in de nieuwe website. Daarnaast worden belangrijke zoekwoorden gemonitord in Serpwatcher om te bepalen of progressie maken op het gebied van SEO.

Optimalisatie

Aan de hand van rapportages en overleg worden campagnes geoptimaliseerd, conversie optimalisatie toegepast en nieuwe strategische keuzes gemaakt voor de toekomst.

Ook succesvol zaken doen online?

Meer cases van Jeuris