Privacy verklaring

In onze privacyverklaring maken we duidelijk welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel we dit doen en hoe we deze verwerken. Deze informatie is van toepassing op het gebruik van de website jeuris.nl en verder contact bij een overeenkomst of samenwerking.Bij vragen of verzoeken betreffende persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@jeuris.nl of  via +31 681881740.

1. Waarom we gegevens verwerken
Jeuris is een dienstverlenend bedrijf. We verwerken persoonsgegevens om onze diensten uit te kunnen voeren en contact te kunnen onderhouden met klanten, partners en websitebezoekers. Ook analyseren we het gedrag van websitebezoekers om onze website te verbeteren. Hieronder volgen alle doeleinden van onze gegevensverwerking: Voor het afhandelen van betalingen. Voor het leveren van support en het beheren van onze producten. Voor het onderhouden van contact via mail en/of telefoon. Voor het informeren over nieuwe diensten of wijzigingen binnen een     dienst. Voor het personaliseren en afstemmen van nieuwsbrieven en andere  e-mails. Voor het analyseren van gedrag op onze website om de website te     verbeteren. Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen     van gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

1.1 Contactformulieren
Op onze website bevind zich een contactformulier, dit is een algemeen contactformulier waarmee bezoekers vragen of opmerkingen kunnen versturen. De persoonsgegevens die we verplicht vragen zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van het doel van de verwerking en worden alleen gebruikt om dit doel te bereiken. Als aanvulling kunnen vrijwillig meer gegevens worden verstrekt, zoals een telefoonnummer als er een voorkeur is voor telefonisch contact in plaats van communicatie via de mail.De ingevulde gegevens worden verwerkt via de tooling van Webflow en opgeslagen in de database van de website, gehost bij Webflow. De ingevulde contactformulieren worden ook via de mail doorgestuurd naar een Jeuris werknemer die ingaat op de ingestuurde vraag, opmerking, sollicitatie of verzoek.

2. Gegevens die wij verwerken
Afhankelijk van de mate waarin je gebruik maakt van onze diensten en welke gegevens je zelf aan ons verstrekt, verwerken wij de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam Bedrijfsgegevens Functie/rol in bedrijf Telefoonnummer E-mailadres Geanonimiseerde gegevens over je activiteiten op onze website,     bijvoorbeeld:   Welke pagina’s worden bezocht  Op welke knoppen wordt geklikt  Hoe lang een pagina wordt bekeken  Overige persoonsgegevens die je bewust aan ons verstrekt,     bijvoorbeeld telefonisch, in correspondentie of in een formulier op onze     website of via een externe website (bv. LinkedIn) Locatiegegevens Gegevens over uw activiteiten op onze website Internetbrowser en apparaat type Bankrekeningnummer Afhankelijk van het doel van de verwerking, bewaren we je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Uitzondering hierop zijn de gegevens die we wettelijk moeten bewaren. De toegang tot persoonsgegevens wordt bovendien beperkt tot de noodzakelijke personen.

3. Bescherming persoonsgegevens
Wij verkopen geen gegevens aan derden. We verstrekken uitsluitend persoonsgegevens aan derde partijen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten een bewerkersovereenkomst met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht. Zo zorgen we voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ongeacht de overeenkomst blijft Jeuris echter verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

4. Cookies
Wij maken gebruik van cookies op onze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken verschillende soorten cookies: Functionele cookies. Deze gebruiken we om de website goed te laten     werken, zoals het onthouden van jouw voorkeursinstellingen. Analytische cookies. Deze gebruiken we om de website te verbeteren     door te meten hoe vaak pagina’s worden bezocht en waar mogelijke     knelpunten zitten. Marketing cookies. Deze gebruiken we om op websites van derden     relevante advertenties te kunnen tonen. Denk hierbij aan cookies van     Facebook of Linkedin.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verkrijgen of te verwijderen.Wil je gebruik maken van dit recht dan kun je een verzoek sturen naar info@jeuris.nl. Om er zeker van te zijn dat dit verzoek van jou is, vragen we je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van je privacy kun je de pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart maken. We zullen je verzoek zo snel mogelijk verwerken, uiterlijk binnen vier weken.

6. Beveiliging
We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus met passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of je aanwijzingen hebt van misbruik, bel dan 0031 681881740 of neem contact op viainfo@jeuris.nl

7. Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd op basis van interne veranderingen of nieuwe wetgevingen.